Pożyczki pozabankowe bez bik

Page

Pożyczki pod zastaw Pożyczki pozabankowe pożyczka pod hipotekę

Pożyczki prywatne pod zastaw bez bik dla osób, które nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego są coraz częściej spotykanym produktem na rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się niemal 100% ich przystawalnością bez względu na sytuację finansową klienta jak i jego historię kredytową

 

Dlaczego Pożyczka pozabankowa ?

pożyczka pod zastaw  Pożyczki pozabankowe prywatne bez weryfikacji baz bankowych bik, krd i big to produkt finansowy, który zyskuje coraz większą popularność na rynku pożyczek a jego zaletą jest łatwość uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Dzięki pożyczce klienci mają szansę na wyjście z dotychczasowych problemów finansowych oraz na spłatę wszystkich zadłużeń i powolnego powracania do stabilizacji finansowej. Pożyczka pod nieruchomość to forma kredytu dająca zabezpieczenie dla pożyczkodawcy, który udzielając pożyczkę obciąża hipotekę celem zabezpieczenia udzielonej kwoty kredytu. Pożyczkobiorca dzięki pożyczce prywatnej może zaspokoić swoje potrzeby finansowe nie tylko na bieżące wydatki, ale również może przeznaczyć je na dofinansowanie swojej działalności czy nowe inwestycje pozwalające na uzyskanie dochodu, z którego będzie miał możliwość spłacenia pożyczki i wywiązania się terminowo z płatności ratalnych.

 

Bezpieczna pożyczka pozabankowa

pożyczka bez bik Obydwie strony zarówno pożyczkobiorca jak i pożyczkodawca powinni i muszą czuć się bezpiecznie przez cały okres umowy pożyczki. Dlatego też stosuje się pewne zabiegi pozwalające na „luźne” zapisy w umowie pożyczki, które mają za zadanie wypracować pewne ustępstwa i zezwolenia dające klientowi większą swobodę działania w zakresie obowiązku spłaty pożyczki, co pozwoli na optymalne wyeliminowanie ryzyka braku spłaty pożyczonej kwoty wynikającej z umowy pożyczki. Niestety zarówno w banku jak i przy pożyczkach pozabankowych klienci często nie radzą sobie ze spłatą pożyczki i w konsekwencji musi dojść do egzekucji, której celem jest odzyskanie środków finansowych pożyczkodawcy, jakie zainwestował u klienta. W tym zakresie obowiązuje również taka sama zasada jak w przypadku egzekucji przeprowadzanych przez banki. Na podstawie umowy pożyczki, pożyczkodawca składa wniosek do Sądu celem uzyskania nakazu zapłaty a ten z kolei pozwoli na egzekucję zgodnie z Polskim prawem. Dalszą częścią procesu odzyskania pieniędzy od pożyczkobiorcy zajmują się komornicy, którzy na wniosek wierzyciela przeprowadzają odpowiednie czynności mające na celu uzyskanie zwrotu udzielonej wcześniej pożyczki. Nasza firma NIE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM ORAZ POZYSKIWANIEM OFERT POŻYCZEK, W KTÓRYCH ZABEZPIECZENIEM JEST PRZEWŁASZCZENIE, CZY PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.
Każda umowa zawierana jest zgodnie z Ustawą o Kredytach Konsumenckich a zabezpieczeniem jest obciążenie do hipoteki w dziale IV Księgi Wieczystej. Wierzytelności w przypadku braku spłaty kredytu kierowana jest do Sądu, który wydaje nakaz zapłaty z ten kierowany jest do odpowiedniej kancelarii komorniczej.

Pożyczka prywatna czy bankowa ?

pożyczki prywatne bez bik  Różnica, jaka charakteryzuje kredyt bankowy a pożyczkę prywatną w systemie pozabankowym jest niewielka. Obciążana hipoteka w postaci wpisu do Księgi Wieczystej, jako „hipoteka umowna” wygląda w ten sam sposób jak wpis pojawiający się przy kredytach bankowych hipotecznych. Zabezpieczeniu podlega kwota pożyczki i jego kapitał a także odsetki i koszty ewentualnego roszczenia egzekucyjnego. Sama treść umowy pożyczki bez bik minimalnie odbiega od umów kredytowych przygotowanych przez banki dzieje się tak, dlatego, że bank kieruje się prawem bankowym natomiast prywatni pożyczkodawcy i inwestorzy muszą stosować się do zaleceń i praw wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Umowa pożyczki prywatnej również musi spełniać wszystkie warunki określone w Ustawie o Kredytach Konsumenckich a przede wszystkim uwzględniać wszystkie koszty pożyczki oraz ich wysokość a także nie może przekroczyć maksymalnych odsetek ustalonych w danym okresie przez Radę Polityki Pieniężnej. Dodatkowo każdy pożyczkobiorca musi zgodnie z ustawą otrzymać formularz pożyczki z szczegółowymi danymi dotyczącymi kosztów pożyczki. Klienci powinni mieć także dostęp do umowy, jaką będą podpisywali oraz do jej wglądu gdzie mogą się zapoznać z treścią umowy pożyczki jeszcze przed jej podpisaniem.

Pożyczka pozabankowa warunki umowy

pożyczka pod zastaw  Ustalenie kosztów pożyczki pod zastaw nieruchomości wiąże się z krótką analizą kredytową klienta, co pozawala na dopasowanie pewnych warunków samej umowy. Taką analizę przeprowadza się indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy nie uwzględniając rejestru bik i bik. Warunki umowy określa kilka parametrów a w szczególności dochód, przeznaczenie pożyczki oraz plan na spłatę pożyczki. System ratalny dopasowany jest do możliwości klienta, który nie obciąży klienta wysokimi płatnościami miesięcznymi i pozwoli zachować płynność finansową przez cały okres umowy pożyczki. Porównując ofertę chociażby niektórych SKOK-ów do warunków pożyczek pozabankowych pod zabezpieczenie nieruchomości śmiało można powiedzieć, że nie odbiegają one znacząco, co do kosztów uzyskania pożyczki a same oprocentowanie w skali roku są niemal na identycznym poziomie. Dodatkowo doliczane opłaty za przygotowanie umowy, składki członkowskie i prowizje w SKOK są określane w przypadku pożyczek pozabankowych, jako „opłata przygotowawcza” lub „prowizja”. Wysokość tych kosztów pożyczki również określa i ustalana jest indywidualnie do każdego klienta, co daje pewność pożyczkodawcy, że nie została ona ustalona na wysokim poziomie, który zagrażałby spłacie pożyczki i terminowej realizacji obowiązku płatności ratalnych.

 

Szeroka oferta produktów pozabankowych:

pożyczki pod zastaw bez bik Pożyczki bez bik

kredyty bez bik Pożyczka pod nieruchomość

pożyczka pozabankowa Pożyczka prywatna

pożyczki oddłużeniowe Kredyty oddłużeniowe

pożyczka bez bik Czyszczenie bik